Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ: Το ΙΚΤΕΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ αναζητά προσωπικό

Το ΙΚΤΕΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ επιθυμεί να προσλάβει Ελεγκτές Γραμμής Ελέγχου, που να διαθέτουν:...


-Πιστοποιητικό Ελεγκτή ελαφρών οχημάτων ή δικύκλων ή βαρέων οχημάτων και πιστοποιητικό ελεγκτή ADR . Θα εκτιμηθεί η κατοχή και των τεσσάρων παραπάνω πιστοποιητικών.

-Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
-Βασική γνώση χρήσης Ηλεκτονικόυ Υπολογιστή
-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Προσφέρονται:
-Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
-Άριστο εργασιακό περιβάλλον
-Συνεχής εκπαίδευση
-Προοπτικές εξέλιξης
Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις στο τηλέφωνο επικοινωνίας 6972244399 και ηλεκτρονικά στο info@ikteopapadopoulos.gr