Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018

Βελτίωση του δρόμου Φιλιππιάδα-Πρέβεζα

Στις 7 Δεκεμβρίου θα ανοιχτούν οι προσφορές του διαγωνισμού για τη βελτίωση και συντήρηση του δρόμου Φιλιππιάδα- Πρέβεζα.Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 150 χιλιάδες ευρώ. Πρόκειται για ...
έργο μεγάλης σημασίας και πυκνής κυκλοφορίας το οποίο εξ αυτού του λόγου έχει υποστεί σημαντικές φθορές.