Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018

ΒΙΚΟΣ Α.Ε. -"Μιτσικέλι"η νέα εμπορική επωνυμία του νερού "Ζαγοροχώρια "

Σε αλλαγή της εμπορικής επωνυμίας του φυσικού μεταλλικού νερού «Ζαγοροχώρια» σε «Μιτσικέλι» προχώρησε η Εταιρεία ΒΙΚΟΣ Α.Ε. Σύμφωνα με όσα δημοσιεύονται σε απόφαση στο ΦΕΚ που υπογράφει ο Υπουργός Υγείας, το νερό θα προέρχεται από την πηγή υδροληψίας με ονομασία «ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ» στη θέση Μεσοβούνι Νεγράδων της Δ.Ε. Καλπακίου του Δήμου Πωγωνίου, Π.Ε Ιωαννίνων.Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:
«αποφασίζουμε την αλλαγή της εμπορικής επωνυμίας του Φυσικού Μεταλλικού Νερού «ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ» σε «ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ» της Εταιρείας ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ Α.Ε. (ΒΙΚΟΣ Α.Ε) από την πηγή υδροληψίας με ονομασία «ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ» στη θέση Μεσοβούνι Νεγράδων της Δ.Ε. Καλπακίου του Δήμου Πωγωνίου, Π.Ε Ιωαννίνων, καθώς πληρούνται τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 433/1983 «Όροι εκμετάλλευσης και κυκλοφορίας στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και με την προϋπόθεση της παρ. 3 του άρθρου 8 του προαναφερόμενου π.δ. Η ετικέτα του ΦΜΝ που θα κυκλοφορεί με την εμπορική επωνυμία «ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ» θα είναι σύμφωνη με τα αναφερόμενα στα άρθρα 7, 8, 9 του π.δ. 433/1983» ήτοι «ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ». Για οποιαδήποτε τροποποίηση επέλθει επί της ετικέτας με την οποία έχει μετονομασθεί το αναγνωρισμένο ΦΜΝ, θα πρέπει να εφαρμόζεται αυστηρά η σχετική νομοθεσία (π.δ. 433/1983) και θα πρέπει να υποβάλλονται σχετικά στοιχεία στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Υγείας, μέσω της οικείας Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε».