Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2018

Μια Μελέτη για την Υγεία των Κατοίκων της Ηπείρου

 Είµαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουµε ότι µία νέα επιδηµιολογική µελέτη µε επικεφαλής επιστήµονες του Ιατρικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (Δρ Κωνσταντίνος Τσιλίδης, Δρ Ευαγγελία Ντζάνη, Δρ Ευάγγελος Ρίζος, Δρ Ευάγγελος Ευαγγέλου, Δρ Ιωάννα Τζουλάκη) και της Ιατρικής Φροντίδας Ιωαννίνων Ι.Κ.Ε. (Δρ Κωνσταντίνος Βακάλης, Δρ Μιχάλης Δούµας, Δρ Βασίλης Τζοβάρας, Δρ Δηµήτρης Συγκούνας) χρηµατοδοτήθηκε πρόσφατα από την ...
Περιφέρεια Ηπείρου (ΕΣΠΑ 2014-2020) στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράµµατος «Ήπειρος 2014- 2020». Η Μελέτη Υγείας Ηπείρου (Epirus Health Study) είναι µια πρωτοποριακή προοπτική µελέτη που θα διερεύνησει την αιτιολογία χρόνιων πολυπαραγοντικών νοσηµάτων µε απώτερο σκοπό τη βελτίωση της υγείας των Ηπειρωτών και την αύξηση της προστιθέµενης αξίας της ελληνικής επιχειρηµατικότητας στο χώρο της υγείας, µέσω της ανάδειξης και επιβεβαίωσης νέων εξατοµικευµένων µεθόδων πρόληψης, πρώιµης διάγνωσης, θεραπείας και πρόγνωσης σηµαντικών νοσηµάτων. Στη Μελέτη Υγείας Ηπείρου θα προσκληθούν να συµµετάσχουν κάτοικοι της Ηπείρου ηλικίας 25 έως 70 ετών, και θα συλλεχθούν λεπτοµερείς πληροφορίες αποτελούµενες από ερωτηµατολόγια και µετρήσεις κλινικών και βιοχηµικών δεικτών. Στόχος είναι η δηµιουργία µια µοναδικής για τα Ελληνικά χρονικά πλούσιας βάσης δεδοµένων που θα χρησιµοποιηθεί για σηµαντική βιο-ιατρική έρευνα και καινοτόµο επιχειρηµατικότητα στο εγγύς και απώτερο µέλλον. Ευελπιστούµε στη συµµετοχή και την υποστήριξη όλων των Ηπειρωτών στην σπουδαία αυτή προσπάθεια. Τους επόµενους µήνες θα δηµοσιευτούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη µελέτη και τους τρόπους συµµετοχής σε αυτή. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε µε τον Δρ Κωνσταντίνο Τσιλίδη (email: ktsilidi@cc.uoi.gr).