Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018

Ξενοδοχείο στο Μέτσοβο ζητά καμαριέρα

Από ξενοδοχειο  στο Μέτσοβο ζητείται καμαριέρα  με προϋπηρεσία.
Παρέχεται διαμονή.
Πληροφορίες:
τηλ. 2656041123