Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝA-Πρώτη μέρα λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ηπείρου

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα η δοκιμαστική λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων η οποία κατασκευάζεται μέσω Σύμπραξης Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα. Αγώνας δρόμου γίνεται, επίσης, και για την κατασκευή των ...
σταθμών μεταφόρτωσης. Ο προϋπολογισμός της μονάδας ξεπερνά τα 50 εκατ. εκ των οποίων τα 20 εκατ. προέρχονται από το ΠΔΕ.Είναι η πρώτη μονάδα πανελλαδικά που θα παράγει ηλεκτρικό ρεύμα από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου. Το κόστος διαχείρισης των σκουπιδιών ανέρχεται σε περίπου 40 ευρώ ανά τόνο.