Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝA-Σήμερα η δοκιμαστική λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων

Την προσεχή Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου,θα πραγματοποιηθεί η  δοκιμαστική λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων η οποία κατασκευάζεται μέσω Σύμπραξης Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα. Αγώνας δρόμου γίνεται, επίσης, και για την κατασκευή των σταθμών μεταφόρτωσης. H Περιφερειακή Διοίκηση απέστειλε έγγραφο προς τους Δήμους και τους καλεί να...
είναι σε ετοιμότητα για τη μεταφορά αστικών αποβλήτων στο εργοστάσιο στο πλαίσιο της επικείμενης δοκιμαστικής λειτουργίας. Ο προϋπολογισμός της μονάδας ξεπερνά τα 50 εκατ. εκ των οποίων τα 20 εκατ. προέρχονται από το ΠΔΕ.Είναι η πρώτη μονάδα πανελλαδικά που θα παράγει ηλεκτρικό ρεύμα από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου. Το κόστος διαχείρισης των σκουπιδιών ανέρχεται σε περίπου 40 ευρώ ανά τόνο.