Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018

"Ναι" από την 6η ΥΠΕ στην προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου Πρέβεζας

Την σκοπιμότητα της προμήθειας ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου Πρέβεζας υπέγραψε ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ Παναγιώτης Νικολόπουλος. Σύμφωνα με την πρόταση που υπέβαλλε το Νοσοκομείο Πρέβεζας η προμήθεια αφορά 8 μηχανήματα αιμοκάθαρσης προϋπολογισμού 120.000 χιλ.ευρώ, σύγχρονο ακτινοσκοπικό...
συγκρότημα προϋπολογισμού 80.000 χιλ. ευρώ, ψηφιακό λαπαροσκοπικό πύργο προϋπολογισμού 70.000 χιλ ευρώ και έναν καρδιολογικό υπερηχοτομογράφο προϋπολογισμού 50.000 χιλ.ευρώ. Το συνολικό κόστος ανέρχεται στις 320.000 χιλ. ευρώ.