Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

ΠΡΕΒΕΖΑ- Δύο ακόμη νοικοκυριά σε Λούρο και Εκκλησιές λαμβάνουν το επίδομα των 5.000 ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών από τις περσινές πλημμύρες

Δύο ακόμη νοικοκυριά (ένα στη Δ.Ε Λούρου και ένα στην Τοπική Κοινότητα Εκκλησιών) τα οποία επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν στην περιοχή μας πριν από ένα ακριβώς χρόνο, θα λάβουν το βοήθημα των 5.000 ευρώ σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργείου Υποδομών .Το χορηγούμενο επίδομα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ...
αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.