Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2018

ΖΙΤΣΑ- Εργα 2,8 εκατ. ευρώ δρομολογούνται στο Δήμο

Έργα συνολικού προϋπολογισμού 2,8 εκατ. ευρώ δρομολογούνται στο Δήμο Ζίτσας με αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Στη συνεδρίασή της το πρωί της Δευτέρας (24/12/2018) υπό την προεδρία....
του Δημάρχου Μιχάλη Πλιάκου μεταξύ άλλων έλαβε αποφάσεις για τα έργα αγροτικής οδοποιίας και το δίκτυο ύδρευσης στη Δ.Ε. Μολοσσών. Συγκεκριμένα: • Ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αντικατάσταση Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Τ.Κ. Δ.Ε. Μολοσσών, προϋπολογισμού 2.161.290,32Ευρώ. Ανάδοχος «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. Τεχνική Εταιρεία». • Ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά το έργο «Αγροτική Οδοποιία Αμπελουργικής Ζώνης Τ.Κ. Ζίτσας», προϋπολογισμού 392.741,94 Ευρώ. Ανάδοχος «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική» και τέλος • Ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά το έργο, «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Πρωτόπαππας, προϋπολογισμού 217.000 Ευρώ. Ανάδοχος «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική».