Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2018

Κλειστές για το κοινό οι ΔΟΥ από την Τετάρτη 2 έως και την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019

Λόγω της εφαρμογής του λογιστικού σχεδίου της Γενικής Κυβέρνησης από την 1η Ιανουαρίου 2019


Την Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2019, την Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2019 και την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019 οι Εφορίες δεν θα πραγματοποιήσουν συναλλαγές με το κοινό, αλλά ούτε και εσωτερικές μηχανογραφικές εργασίες, που αφορούν στη βεβαίωση, στην είσπραξη, στη διαγραφή και στην επιστροφή φόρων. Όπως ενημερώνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αυτό θα συμβεί λόγω της υλοποίησης του έργου που...
αφορά στην εφαρμογή της νέας οικονομικής ταξινόμησης εσόδων του λογιστικού σχεδίου της Γενικής Κυβέρνησης, που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2019. Οι πολίτες μπορούν να διεκπεραιώσουν τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στα συγκεκριμένα αντικείμενα εργασιών των Δ.Ο.Υ. μέχρι το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή της Δευτέρας 7 Ιανουάριου 2019.