Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2018

Ραγδαίες αλλαγές έρχονται στην σταθερή, την κινητή τηλεφωνία αλλά και το διαδίκτυο από 01.01.2019

Ραγδαίες αλλαγές έρχονται στην σταθερή, την κινητή τηλεφωνία αλλά και το διαδίκτυο από 01.01.2019. Πιο αναλυτικά, οι αλλαγές αυτές θα γίνουν στο πλαίσιο της εφαρμογής του τρίτου και τελευταίου ...
σταδίου ρυθμίσεων που προβλέπεται στον Κανονισμό Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ. Υπενθυμίζεται πως με αυτό ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με άμεσο σκοπό την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των συνδρομητών σε τηλεφωνία και Διαδίκτυο.