Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018

To τεχνικό πρόγραμμα έτους 2019 ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Ζηρού

To τεχνικό πρόγραμμα έτους 2019 ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Ζηρού. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Νίκο Καλαντζή σε αυτό περιλαμβάνονται νέες μελέτες κάποιες από αυτές με ιδιαίτερη σημασία όπως η μελέτη ανάπλασης στο Μεσοχώρι αλλά και η κατασκευή ανοιχτού Θεάτρου στο Δημοτικό Σχολείο Θεσπρωτικού έτσι ώστε να...
προκύψει ένας όμορφος χώρος πολιτισμού για την περιοχή. Επίσης σε εξέλιξη είναι η μελέτη διευθέτησης-οριοθέτησης ρεμάτων στον οικισμό Τύργιας Τοπικής Κοινότητας Κρανέας για την οποία έχει εκδοθεί η απόφαση οριοθέτησης και αναμένεται η δημοσίευσή του σε ΦΕΚ, ενώ νέες μελέτες θα γίνουν για την αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ Αγ.Γεωργίου,για το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης στην Τ.Κ Άσσου, καθώς και νέα μελέτη για την βελτίωση του δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ Πολυστάφυλλου. Όπως τόνισε ο κ. Καλαντζής πραγματοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη αρκετές δημοπρασίες και η υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο.