Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ: Η εταιρεία Natech αναζητά IT technical assistant

Η Natech, κατασκευάστρια εταιρεία Πληροφοριακών Συστημάτων, αναζητά IT technical assistant για το τμήμα τεχνικής υποστήριξης, θέση που αφορά στην υποστήριξη ζητημάτων Hardware και Software (βάσεις δεδομένων, Windows, Windows Servers) καθώς και στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των πληροφοριακών της συστημάτων.

Ο ρόλος προϋποθέτει απαραίτητα:...


 • Εμπειρία στην λειτουργία και ασφάλεια ενσύρματων και ασυρμάτων δικτύων.
 • Προχωρημένες γνώσεις και εμπειρία σε πλατφόρμες Windows (servers & workstations)
 • Γνώσεις σε virtualized λύσεις
 • Εμπειρία χειρισμού Active Directory
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Δίπλωμα αυτοκινήτου
Καθώς και τα παρακάτω επιθυμητά προσόντα:
 • Ικανότητα ρύθμισης router-firewall
 • Εμπειρία σε cloud λύσεις
Η Natech προσφέρει:
 • Ομαδικό, συνεργατικό εργασιακό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικές μισθολογικές απολαβές
 • Πολιτική ανταπόδοσης και δυνατότητα εξέλιξης
 • Συμμετοχή σε projects μεγάλων (παγκόσμιων) πελατών
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλλουν το βιογραφικό τους στην παρακάτω φόρμα επικοινωνίας:
https://careers.natech.gr/support-assistant/