Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018

Ανέλαβαν καθήκοντα οι ωφελούμενοι της Κοινωφελούς Εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας

Την τοποθέτηση περίπου 50 προσληφθέντων επιτυχόντων του ΟΑΕΔ στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για χρονική διάρκεια 8 μηνών μέσω του προγράμματος της Κοινωφελούς Απασχόλησης υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Στράτος Ιωάννου. Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν σε διάφορα αντικείμενα όπως: Καταγραφή, αξιολόγηση , ταξινόμηση και ψηφιοποίηση μέρους του αρχείου της υπηρεσιών της ...
Π.Ε Πρέβεζας- Πυροπροστασία με τον καθαρισμό ευαίσθητων περιοχών την δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και την φωτογραφική αποτύπωση των ζημιών στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε Πρέβεζας- Συντήρηση του επαρχιακού δικτύου με σκοπό τον ευπρεπισμό, την καθαριότητα και την αποτροπή κινδύνων από ελλιπή ορατότητα λόγω πυκνής βλάστησης ή από φθαρμένο οδόστρωμα- Εποπτεία-παρακολούθηση προγράμματος λύσσας στα αδέσποτα ζώα της Π.Ε Πρέβεζας και τέλος Αναβάθμιση και ενίσχυση της εφαρμογής του Επισιστικού προγράμματος και του δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εφαρμόζεται με την Μητρόπολη και τους Δήμους Π.Ε Πρέβεζας.