Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Τράπεζα αίματος δημιουργεί το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Καθηγητών

Tο Ταμείο Αλληλοβοήθειας Καθηγητών θα δημιουργήσει τράπεζα αίματος και καλεί όλους τους υπηρετούντες συναδέλφους στο νομό να στηρίξουν την προσπάθεια. Η δημιουργία τράπεζας αίματος γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και θα πρέπει θα δημιουργηθεί μια...
βάση δεδομένων μετά από επικοινωνία του ταμείου με τους συναδέλφους αιμοδότες. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με την πρόεδρο, Κλουδά Αγνή, τηλ.: 6943-07.45.58 ή με τον Γεν. Γραμματέα Ντούρο Ιωάννη τηλ.: 6980-10.73.59.