Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ και πάλι ο Χρήστος Γρίβας

Συγκροτήθηκε το προεδρείο της Εκτελεστικής Γραμματείας του Νομαρχιακού Τμήματος Ιωαννίνων της ΑΔΕΔΥ.
Πρόεδρος: Χρήστος Γρίβας
Αναπληρωτής...
Πρόεδρος: Στέφανος Σίντος
Γραμματέας: Δημήτρης Αθανασίου
Υπεύθυνος Οικονομικού: Δημήτρης Νίνης
Υπεύθυνος Οργανωτικού: Στέφανος Μιχάλης
Μέλη:
Παύλος Ράπτης
Λεωνίδας Σιαφαρικας
Κωνσταντίνα Ζέκα
Γεώργιος Γεωργαρας