Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018

ΗΠΕΙΡΟΣ-Η ανομβρία πλήττει τις καλλιέργειες

Επειδή η ανομβρία προκαλεί μεγάλα προβλήματα ειδικά στις δενδρώδεις καλλιέργειες, σε αρκετές περιοχές οι ΤΟΕΒ ξανάνοιξαν τα δίκτυα άρδευσης. Τα μεγαλύτερα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι καλλιέργειες με ελιές, ακτινίδια και εσπεριδοειδή και όπου δεν...
υπάρχει η δυνατότητα άρδευσης η ποιότητα των καρπών είναι σημαντικά υποβαθμισμένη. Επιπρόσθετα οι ελιές λόγω της ανομβρίας έχουν προσβληθεί και από τον δάκο.