Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

Εγκρίθηκαν η Τοπογραφική και η Γεωλογική Μελέτη του έργου Ύδρευσης Νομών Πρέβεζας , Άρτας και Λευκάδας

Στην έγκριση δύο μελετών της Τοπογραφικής (εξαιρουμένων των κτηματογραφήσεων ) και της Γεωλογικής (μαζί με τις Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες) του έργου Ύδρευσης Νομών Πρέβεζας, Άρτας, Λευκάδας προχώρησε η αρμόδια Γραμματεία του Υπουργείου Υποδομών. Στις δύο μελέτες (οι οποίες αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα της...
συνολικής μελέτης του έργου) περιλαμβάνεται η "αποτύπωση" και άλλων παρεμβάσεων όπως τα τεύχη μελέτης θεμελίωσης δεξαμενών Σμυρτούλας και Φρυνίου, καθώς επίσης του αντλιοστασίου του Αγίου Νικολάου αλλά και το τεύχος μελέτης θεμελίωσης νέων εγκαταστάσεων υδρομάστευσης.