Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018

Σύμφωνη γνώμη Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας για την αγροτική οδό Δερβιζιάνων – Γεωργάνων έως Αχλαδέα Δήμου Δωδώνης


Στην επόμενη φάση, της δημοπράτησής του προχωρά ένα ακόμη έργο  αγροτικής οδοποιίας, που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Αγροτικής  Ανάπτυξης 2014-2020 (Μέτρο 4), που υλοποιείται από την Περιφέρεια  Ηπείρου.  Πρόκειται για το έργο «Βελτίωση αγροτικής οδού από Δ.Δ. Δερβιζιάνων – Δ.Δ. Γεωργάνων έως...
Δ.Δ. Αχλαδέας» του Δήμου Δωδώνης, για το οποίο η  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020 διατυπώνει τη  σύμφωνη γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία  προκήρυξης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 498.000 ευρώ.