Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ- Εμβολιασμός κατά της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών

Λαμβάνοντας υπόψη το με αριθμό 7813/6-11-2018 έγγραφο του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ενημερώνουμε τους κατόχους βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων του Δήμου Ηγουμενίτσας, ότι
και φέτος εφαρμόζεται το πρόγραμμα υποχρεωτικού εμβολιασμού κατά της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών. Ο εμβολιασμός διενεργείται στους έντεκα (11) μήνες από τον περσινό εμβολιασμό και τα εμβόλια φέτος χορηγούνται δωρεάν. Ο εμβολιασμός καταχωρείται ηλεκτρονικά στα μητρώα τους και είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις μετακινήσεις των ζώων καθώς και με τις επιδοτήσεις. Το σύστημα κλειδώνει στις 31-12-2018 με ότι αυτό συνεπάγεται. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Μανώλη Κωνσταντίνο στο τηλέφωνο 2665360190.