Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Συζήτηση από την Κίνηση Κομμουνιστών Εργατικός Αγώνας ,για τις δημοτικές εκλογές

Οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές που θα διενεργηθούν τον επόμενο Μάη έχουν ιδιαίτερη σημασία αφενός μεν για τους δήμους και τις περιφέρειες, καθώς τα προβλήματα τους και μαζί αυτά των δημοτών είναι εκρηκτικά και με την πολιτική που ασκείται και θα ασκηθεί στο μέλλον δεν διαφαίνεται προοπτική λύσης τους. Αφετέρου δε διότι τα...
αποτελέσματά τους θα ασκήσουν σημαντική επιρροή στις αμιγώς πολιτικές εκλογές για το ευρωπαϊκό και το εθνικό κοινοβούλιο. Για αυτούς ακριβώς τους λόγους είναι αναγκαία μια ευρεία συζήτηση του θέματος. Η Κίνηση Κομμουνιστών Εργατικός Αγώνας παίρνει την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση συνάντησης παρατάξεων, συλλογικοτήτων και ανένταχτων συμπολιτών που προβληματίζονται και ανησυχούν.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΣΤΟΑ ΣΑΡΚΑ Β' ΟΡΟΦΟΣ 
ΣΤΙΣ 6:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΗ