Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΕΒΕΖΑ- Εργασίες αναβάθμισης στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Νικόπολης

Την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου "Επείγοντα Έργα, Επανεκθέσεις και Εξοπλισμός Μουσείων" στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης ενέκρινε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν έως το τέλος του έτους περιλαμβάνουν:

 Εξοπλισμό αποθηκευτικών χώρων
 Εμπλουτισμό της μόνιμης έκθεσης με συνοδευτικό υλικό προσβάσιμο από ΑΜΕΑ (πινακίδες Braille κλπ.)
 Διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων Ήχοι Αρχαίων, Αρχαία Τεχνολογία – Οικοδομική κ.ά. (προμήθεια υλικών, δημιουργία εποπτικού – ενημερωτικού υλικού και υλικού προβολής, κάλυψη εκδηλώσεων εγκαινίων κλπ.) και τέλος
 Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο των περιοδικών εκθέσεων.