Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018

Ένα βήμα πριν τη δημοπράτηση η ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου στο κέντρο της Φιλιππιάδας

Στην έγκριση του σχεδίου όρων δημοπράτησης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου πλησίον του Κέντρου Υγείας στην πόλη της Φιλιππιάδας προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζηρού. Το έργο προϋπολογισμού 241.935,48 ευρώ περιλαμβάνει:

 Καθαιρέσεις στοιχείων όπως συντριβάνι, παλαιά καθιστικά-παγκάκια κλπ
 Αποξήλωση της παλαιάς και κατασκευή νέας πλακόστρωσης του συνόλου της πλατείας με πλάκες ψαμμίτη δεματίου
 Αναπροσαρμογή των υψομέτρων της πλατείας και δημιουργία νέων χώρων με στόχο την καλύτερη λειτουργία των χώρων αναψυχής
 Εκσκαφή ενός μεγάλου μέρους της πλατείας για την δημιουργία επιπλέον χώρου πρασίνου και φύτευση του συνόλου των χώρων πρασίνου με χλοοτάπητα καθώς και φύτευση νέων δέντρων
 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων περιμετρικά της πλατείας στα σημεία όπως αποτυπώνονται στα σχέδια της μελέτης για την προστασία των περαστικών
 Αποξήλωση παλαιών φωτιστικών και τοποθέτηση νέων τύπου LED και τέλος
 Συντήρηση και αποκατάσταση του υπαίθριου θεάτρου.