Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ- Αποστολή στα Μετέωρα των τεχνικών Συνοδείας

Το Δημόσιο ΙΕΚ Ιωάννινων στο μάθημα των Σύνθετων Τεχνικών Συνοδείας φαίνεται αποστολή σε ένα μοναδικό μέρος: Τα Μετέωρα! Η ομάδα
που φαίνεται να είναι εξοπλισμένη με τον κατάλληλο εξοπλισμό βρέθηκε στους μοναδικούς βράχους και αποτύπωσε τις στιγμές φωτογραφικά σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.