Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ:Διακοπή υδροδότησης στην Αμφιθέα λόγω βλάβης


Από το βράδυ υπάρχει βλάβη σε αγωγό του ΣΥΔΛΙ και γι' αυτό το λόγο βλάβη στην υδροδότηση της Αμφιθέας. Ήδη το συνεργείο του ΣΥΔΛΙ εργάζεται για την...
επιδιόρθωση του αγωγού. Η υδροδότηση θα αποκατασταθεί σταδιακά με το πέρας των εργασιών.