Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018

Αίτημα για την αντικατάσταση του ιατρομηχανολογικού εξοπλισμού από το Νοσοκομείο της Πρέβεζας

Aίτημα με το οποίο ζητά από την 6η ΥΠΕ να δρομολογήσει τις διαδικασίες για την απόκτηση απαραίτητου ιατρομηχανολογικού εξοπλισμού απέστειλε το Νοσοκομείο της Πρέβεζας. Όπως υπογραμμίζεται στην σχετική απόφαση ο εξοπλισμός χρήζει άμεσης αντικατάστασης καθότι παρουσιάζει συχνές βλάβες και...
λόγω παλαιότητας
υπάρχει αδυναμία εξεύρεσης ανταλλακτικών. Συγκεκριμένα κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια 8 μηχανημάτων αιμοκάθαρσης, ενός ακτινοσκοπικού συγκροτήματος, ενός ψηφιακού λαπαροσκοπικού πύργου και ενός καρδιολογικού υπερηχοτομογράφου.