Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018

Στην τελική ευθεία η νέα Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ηπείρου


Στην τελική ευθεία βρίσκεται η κατασκευή της νέας Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ηπείρου, η οποία κατασκευάζεται μέσω Σύμπραξης Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα. Σε εξέλιξη είναι, επίσης και οι απαραίτητοι σταθμοί μεταφόρτωσης ανά φορέα διαχείρισης. Ο προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τα 50 εκατ. εκ των οποίων τα 20 εκατ. προέρχονται από το ΕΣΠΑ. Η δοκιμαστική λειτουργία αναμένεται να...
ξεκινήσει το προσεχές διάστημα ώστε από την αρχή του νέου χρόνου να λειτουργήσει κανονικά. Η λειτουργία της μονάδας θα αναβαθμίσει σημαντικά τον τρόπο διαχείρισης των σκουπιδιών στην Περιφέρεια αξιοποιώντας ταυτόχρονα τα απορριπτόμενα αστικά απόβλητα. Η μονάδα θα είναι η πρώτη στην Ελλάδα που θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια.