Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΕΒΕΖΑ- Σημαντική πρωτοβουλία για την πιστοποίηση των ελαιοκομικών προϊόντων με επικεφαλής εταίρο το Επιμελητήριο

Το πράσινο φως για την συμμετοχή του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας στο διασυνοριακό πρόγραμμα για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας και ανάπτυξη δικτύου προώθηση των ελαιοκομικών προϊόντων της κοινής διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας-Ιταλίας στο πλαίσιο του του προγράμματος του προγράμματος Interreg 2014 -2020 έδωσε στην τελευταία της συνεδρίαση η αρμόδια επιτροπή αναπτυξιακής και ...
κοινωνικής πολιτικής του Συμβουλίου. Επικεφαλής εταίρος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι το Επιμελητήριο Πρέβεζας και αφορά την εισαγωγή ενός καινοτόμου και αποτελεσματικού τρόπου ανάδειξης και πιστοποίησης της αυθεντικότητας του έξτρα παρθένου ελαιολάδου και ελαιολάδου ΠΟΠ και ΠΓΕ και την προώθηση με έξυπνο τρόπο των ανταγωνιστικών τους πλεονεκτημάτων σε νέες αγορές και δίκτυα εμπορίας. O γενικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός Δικτύου Καινοτομίας στον Τομέα Ελαιολάδου (Αυθεντικό Δίκτυο Ελιά) μεταξύ των Επιμελητηρίων, των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, των Ερευνητικών Ιδρυμάτων και των Περιφερειακών Αρχών, προκειμένου να αναπτυχθούν και να προσφερθούν στις τοπικές εταιρείες ελαιολάδου, καινοτόμες & παγκοσμίως αναγνωρισμένες μέθοδοι πιστοποίησης της αυθεντικότητας, εργαλεία, δομές και υπηρεσίες. Αυτές οι υπηρεσίες υποστήριξης θα προωθήσουν την ποιοτική και εμπορική διαφοροποίηση των τοπικών προϊόντων ελιάς, επιτυγχάνοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αναγνώριση της εμπορικής προστιθέμενης αξίας τους, προκειμένου να βελτιωθεί η είσοδός τους σε νέες αγορές και δίκτυα εμπορίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 970 .000,00 ευρώ, ενώ η διάρκειά του είναι 24 μήνες.