Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2018

Χρηματοδοτήσεις μελετών για το Δήμο Πάργας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων


Την έγκριση της ένταξης τριών μελετών που αφορούν τον Δήμο Πάργας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα "Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των ΟΤΑ" με το ποσό των 85.000 χιλιάδων ευρώ αποφάσισε στην τελευταία του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Συγκεκριμένα οι μελέτες που θα...
χρηματοδοτηθούν είναι:
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΛΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ- ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ και ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΑΡΑΚΙΝΙΚΟ-ΑΙ ΣΩΣΤΗΣ-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δ.Ε. ΠΑΡΓΑΣ