Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ- Εκδήλωση απο τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ)

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), η Υπηρεσία του ΟΗΕ για τη Μετανάστευση, προσκαλεί στην εκδήλωση στα
πλαίσια προγράμματος για την ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΩΝ ΕΘΕΛΟΥΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ" (AVRR). Η εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου στις 11:30 π.μ.στο ξενοδοχείο DU LAC