Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018

Συμμετοχή του 3ου ΓΕΛ Ιωαννίνων «Επιφάνειος Σχολή» σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Το 3ο ΓΕΛ Ιωαννίνων «Επιφάνειος Σχολή» κατά τα σχολικά έτη 2018-2019 συμμετέχει σε δύο Ευρωπαϊκά Προγράμματα στο πλαίσιο του Erasmus+. Ως σήμερα ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του
προγράμματος Erasmus+ που αναφέρεται στην κινητικότητα εκπαιδευτικού προσωπικού (ΚΑ1) με τίτλο «Soft Skills for Strong Teachers», που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο από 29-10-2018 έως 3-11-2018.Η πρώτη φάση του προγράμματος που αφορά στη σύμπραξη ανταλλαγών μεταξύ σχολείων (ΚΑ2). Ειδικότερα στο δεύτερο πρόγραμμα που έχει ως αντικείμενο «Αγώνες λόγου», συμμετείχαν μαθητές της Β΄ τάξης του σχολείου μας. Ο Διευθυντής και ο σύλλογος των διδασκόντων συγχαίρει τους μαθητές για την άριστη επίδοση, παρουσία και συνεργασία.