Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις στο Δήμο Πρέβεζας για χρήση κοινόχρηστων χώρων έτους 2019

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 83/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πρέβεζας, η υποβολή των σχετικών αιτήσεων των ενδιαφερομένων για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για έκθεση εμπορευμάτων και την...
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων θα γίνεται έως 31/12/2018. Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνία θα γίνονται δεκτές αιτήσεις μόνο για νέες επιχειρήσεις.