Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ- Με επιτυχία η 2η σύνοδος Κοσμητόρων

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στις 9 Νοεμβρίου 2018, η 2η Σύνοδος Κοσμητόρων
και Προέδρων Τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας Ελληνικών Α.Ε.Ι. Τέθηκαν προς συζήτηση κρίσιμα θέματα και προέκυψαν επισημάνσεις.