Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018

Εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2019

Στην ψήφιση του τεχνικού προγράμματος για το έτος 2019 προχώρησε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας στην  συνεδρίαση του. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Χρήστος Μπαΐλης το τεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα, μελέτες, υπηρεσίες που θα χρηματοδοτηθούν από την ΣΑΤΑ, την ΣΑΤΑ των σχολείων , την Πολιτική Προστασία, τα ιδία έσοδα, τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, ,το πρόγραμμα Φιλόδημος και το...
Πράσινο Ταμείο. Η ΣΑΤΑ του 2019 ανέρχεται στο ποσό των 595.150,00 ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις για τα σχολεία ανέρχονται στις 109.650,00 ευρώ και για την Πολιτική Προστασία στις 38.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον κ.Μπαΐλη στο τεχνικό πρόγραμμα εντάσσονται τα έργα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από πόρους του Δήμου, ενώ υπάρχουν μια σειρά ακόμη παρεμβάσεις για τις οποίες καταβάλλεται προσπάθεια ωρίμανσης των μελετών σε σχέση με τα μέτρα και τους άξονες των νέων κοινοτικών προγραμμάτων ώστε να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν και αυτά. Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Ευάγγελος Γιαννουλάτος μίλησε για ένα ρεαλιστικό τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο αντικατοπτρίζει τις ανάγκες αλλά και τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών, καθώς και τη διεύρυνση των υποδομών δίνοντας έμφαση στις παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, στο προγράμματα Ενεργειακής αναβάθμισης του Δήμου, στην ύδρευση και αποχέτευση του παράκτιου μετώπου καθώς και στη διαχείριση των απορριμμάτων.