Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση για συμμετοχή στο 1ο Ελληνοσερβικό Forum Τουρισμού από το Επιμελητήριο Πρέβεζας

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει ότι θα παρευρεθεί στο 1ο Ελληνοσερβικό Forum Τουρισμού που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Νοεμβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στη Θεσσαλονίκη.Για το λόγο αυτό καλεί τις επιχειρήσεις-μέλη του που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και ενδιαφέρονται να αναπτύξουν την...
επιχειρηματική τους δραστηριότητα, να παρευρεθούν σ’ αυτό το Forum Τουρισμού, στο οποίο θα δοθεί η δυνατότητα για:
•Β2Β συναντήσεις, με σκοπό τις πιθανές συμφωνίες μεταξύ των επιχειρηματιών
•Παρουσίαση των τουριστικών οργανισμών, που είναι αναπτυγμένοι σε ολόκληρη τη Σερβία.
Παράλληλα, το Επιμελητήριο Πρέβεζας θα υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το Ελληνοσερβικό Επιμελητήριο στα πλαίσια διερεύνησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων-μελών του και την αύξηση του τουριστικού ρεύματος απ’ τη γείτονα χώρα.