Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2018

Στην "επικαιροποίηση" των Δήμων του δικτύου Ι-STORMS προχωρά η ΠΕΔ Ηπείρου

Στην "επικαιροποίηση" των Δήμων που συμμετέχουν στο δίκτυο Ι-STORMS προχωρά η ΠΕΔ Ηπείρου στο πλαίσιο υλοποίησης Διακρατικού Προγράμματος για τις επείγουσες καταστάσεις θαλάσσιων καταιγίδων στην περιοχή Αδριατικής -Ιονίου. Το συγκεκριμένο έργο αποσκοπεί στη δημιουργία δικτύου αποτελούμενου από βασικούς παράγοντες που δραστηριοποιούνται στον θαλάσσιο τομέα της Αδριατικής-Ιονίου ώστε να καλλιεργηθεί η κοινή κατανόηση των σημερινών προκλήσεων στις...
παράκτιες περιοχές και να προωθηθεί ο συντονισμός και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Οι θαλάσσιες καταιγίδες προκαλούν σημαντικό αντίκτυπο σε διάφορους τομείς υποβαθμίζοντας την ποιότητα διαβίωσης για τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών και προκαλώντας φθορές στην πολιτιστική κληρονομιά, ζημίες στο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα αλλά και στην βιομηχανία (υδατοτοκαλλιέργεια, αλιεία, τουρισμό).Μέσω του δικτύου, τα μέλη του θα κατανοήσουν τις σημερινές προκλήσεις στις παράκτιες περιοχές, θα “μοιραστούν” παρατηρήσεις και προβλέψεις σχετικά με τις θαλάσσιες καταιγίδες ενώ θα συμμετέχουν και στην συνεχή αναζήτηση αναφορικά με την ανάλυση κινδύνου και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στην περιοχή Αδριατικής -Ιονίου.