Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΕΒΕΖΑ-Σύμβαση για το ΜΑSTER PLAN του λιμανιού

Υπογράφηκε  στην Πρέβεζα στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Πρέβεζας, η σύμβαση ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος για την Τροποποίηση του Προγραμματικού Σχεδίου (ΜΑSTER PLAN) Λιμένα Πρέβεζας», μετά από συνοπτικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε για τον σκοπό αυτό.Η σύμβαση υπογράφηκε από...
τον κ. Ευάγγελο Συγκούνα Πρόεδρο του Δ.Σ., του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας, και από τον κ. Νικόλαο Παναγόπουλο Νόμιμο κοινό εκπρόσωπο της ένωσης οικονομικών φορέων “ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 63.404 €. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας.
Τα αντικείμενα, αναλυτικά ανά κατηγορία μελέτης αφορούν:
•Παροχή τεχνικών συμβουλών για την τροποποίηση του Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) λιμένα Πρέβεζας και την Οριστική Μελέτη Λιμενικών Έργων Ανατολικού Κρηπιδώματος
•Παροχή τεχνικών συμβουλών για περιβαλλοντικά θέματα
•Παροχή τεχνικών συμβουλών για χωροταξικά θέματα
Με την υπογραφή της σύμβασης και την τροποποίηση του master plan, ανοίγει ο δρόμος για την αναβάθμιση και την περαιτέρω αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του εμπορικού λιμένα Πρέβεζας, ο οποίος και αποτελεί ουσιαστικό πυλώνα οικονομικής και εμπορικής ανάπτυξης για το Δήμο Πρέβεζας.