Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018

Δήλωση Σπύρου Ριζόπουλου για τον πλειστηριασμό της Spider

Δυστυχώς επιβεβαιώνεται ότι πέραν των οικογενειακών δεσμών του Περιφερειάρχη  υπάρχουν και διαχρονικές δεσμεύσεις -που διαπερνούν οριζόντια όλο το τοπικό πολιτικό  σύστημα- απέναντι στον κ. Πέτσιο. Και προφανώς κάποιες από αυτές έπρεπε να  «αποπληρωθούν» αυτή τη στιγμή.  Επί της ουσίας:  Αρχικά παρακαλώ να δοθεί αμέσως στη δημοσιότητα η οικονομοτεχνική μελέτη με βάση την  οποία η Περιφέρεια κατέληξε στην...
πρόταση αγοράς του συγκεκριμένου κτιρίου στα  Καρδαμίτσια.  Στο περιφερειακό συμβούλιο υποστηρίχθηκε ότι δεν θα καταλήξει ούτε ευρώ στους ιδιοκτήτες  της μονάδας. Φυσικά δεν είπε κανείς ότι τα χρήματα κάνουν τη δουλειά τους και με άλλο  τρόπο. Αν χρησιμοποιηθούν, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, για την πληρωμή  ασφαλιστικών και φορολογικών χρεών και με αυτό τον τρόπο εξασφαλιστούν οι πολυπόθητες  -για τους ιδιοκτήτες- φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες που σήμερα είναι  δεσμευμένες.  Συνεπώς, η Περιφέρεια φρόντισε να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ο κ. Πέτσιος.  Σε ότι αφορά στα χρήματα που θα καταλήξουν στα χέρια των εργαζομένων, δηλαδή σχεδόν  500.000 ευρώ από το σύνολο του τιμήματος: Να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι είναι περίπου  120 και στους περισσότερους από αυτούς οφείλονται μισθοί τριών ή και τεσσάρων ετών με το  συνολικό ποσό να ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ.  Άρα, με περίπου 3 έως 4.000 ευρώ που θα λάβει ο καθένας - ψίχουλα σε σχέση με το σύνολο  των οφειλομένων- είναι προφανές ότι επιχειρείται με πλάγιο τρόπο η επικοινωνιακή  «εξόφληση» της υποχρέωσης που έχει η εταιρεία να αποκαταστήσει την οικονομική βλάβη  των εργαζομένων με βάση τη γνωστή, πάγια τακτική «κάτι είναι κι αυτό που πήραν».  Με τον τρόπο αυτό σβήνεται η ηθική υποχρέωση της εταιρείας, αξίας πολλών εκατοντάδων  χιλιάδων ευρώ, απέναντι στους εργαζόμενους που έμειναν στο δρόμο. Δηλαδή πρόκειται για  εμπαιγμό όχι μόνο των εργαζόμενων αλλά και του λαού της Ηπείρου από την περιφέρεια και  τον κ. Πέτσιο με στόχο να σταματήσει η πίεση για αποπληρωμή του συνόλου των  υποχρεώσεων από την επιχείρηση.    Οι Ορίζοντες Ηπείρου εκφράζουν την ελπίδα ότι η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  θα εκπέσει περαιτέρω σε άλλα όργανα.  Σε κάθε περίπτωση, πάντως, και ως πολίτης και ως επικεφαλής παράταξης που διεκδικεί την  Περιφέρεια επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου απέναντι στα μέλη του  διοικητικού συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης το οποίο τυπικά θα μετάσχει  στον πλειστηριασμό.