Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018

Η Περιφέρεια θα συμμετάσχει στον πλειστηριασμό για την πώληση της Spider

Η Περιφέρεια θα συμμετάσχει στον πλειστηριασμό για την πώληση περιουσιακών στοιχείων της μεταλλοβιομηχανίας Spider διεκδικώντας τις εγκαταστάσεις των Καρδαμιτσίων προκειμένου να τις αξιοποιήσει ως εκθεσιακό χώρο. Ο πλειστηριασμός θα γίνει στις 7 Νοεμβρίου και το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε κατά...
πλειοψηφία θέτοντας ως στόχο τα μισά χρήματα εξαγοράς να διατεθούν στους εργαζόμενους της εταιρείας και με τα υπόλοιπα να καλυφθούν ασφαλιστικές και άλλες εισφορές προς το Δημόσιο.