Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018

Η εταιρία PD Neurotechnology αναζητά προσωπικό

H PD Neurotechnology Ltd. είναι μια νεοσύστατη εταιρεία υψηλής τεχνολογίας στο χώρο των ιατρικών συσκευών, η οποία επικεντρώνεται στην έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, πώληση και εμπορία των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγει η ίδια η επιχείρηση. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της, αναφέρονται σε ιατρικές συσκευές και λογισμικό για την παρακολούθηση ασθενών που πάσχουν από τη νόσο Πάρκινσον και άλλες κινητικές διαταραχές.
Η εταιρία PD Neurotechnology αναζητά 2 άτομα προσωπικό:...


1. Υπεύθυνο Διοικητικών Λειτουργιών για εργασία στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στα Ιωάννινα:
Θέση PDN-011: Υπεύθυνος διοικητικών λειτουργιών - Administrative supervisor

Αρμοδιότητες
    • Οικονομική και Λογιστική παρακολούθηση της εταιρίας (accounting, finance, budgeting, reporting, controlling) σε συνεννόηση με τη διοίκηση της εταιρίας
    • Συντονισμός υποβολής προτάσεων για Ελληνικά και Διεθνή προγράμματα χρηματοδότησης
    • Κοστολόγηση
    • Διαχείριση ERP προγράμματος της εταιρείας
Απαραίτητα Προσόντα
    • Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης
    • Επαγγελματική προϋπηρεσία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας
    • Πολύ καλή γνώση του λογιστικού σχεδίου, φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ
    • ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ Γνώση αγγλικών
    • Πολύ καλή γνώση Η/Υ και Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
    • Επιθυμητή γνώση προγραμμάτων λογιστικής παρακολούθησης
    • Επικοινωνιακές, οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
    • Ομαδικότητα
Επιθυμητά Προσόντα
    • 5ετής και πλέον εμπειρία σε αντίστοιχο αντικείμενο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο τηλέφωνο 2651001300 και να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με αναφορά στον κωδικό θέσης στο info@pdneurotechnology.com.

2. Medical Assistant για εργασία στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στα Ιωάννινα:
Θέση PDN-012: Medical Assistant

Αρμοδιότητες
    • Υποστήριξη του Medical Director σε ότι αφορά τα κατωτέρω :
        ◦ Κλινικές μελέτες
        ◦ Διαχείριση και παρακολούθηση ασθενών
        ◦ Καταγραφή συμπτωμάτων
        ◦ Συντονισμός λοιπών εργασιών
Απαραίτητα Προσόντα
    • Πτυχιούχος Ιατρικής ή Βιολογίας 
    • Προπτυχιακός φοιτητής των ανωτέρω τμημάτων μετά το 4ο έτος
    • ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ Γνώση αγγλικών
    • Πολύ καλή γνώση Η/Υ και Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο τηλέφωνο 2651001300 και να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με αναφορά στον κωδικό θέσης στο info@pdneurotechnology.com.