Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018

Γιάννενα: Η PD Neurotechnology Ltd. αναζητά Υπεύθυνο Διοικητικών Λειτουργιών

H PD Neurotechnology Ltd. είναι μια νεοσύστατη εταιρεία υψηλής τεχνολογίας στο χώρο των ιατρικών συσκευών, η οποία επικεντρώνεται στην έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, πώληση και εμπορία των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγει η ίδια η επιχείρηση. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της, αναφέρονται σε ιατρικές συσκευές και λογισμικό για την παρακολούθηση ασθενών που πάσχουν από τη νόσο Πάρκινσον και άλλες κινητικές διαταραχές.
Η PD Neurotechnology Ltd. αναζητά Υπεύθυνο Διοικητικών Λειτουργιών για εργασία στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στα Ιωάννινα:
Θέση PDN-011: Υπεύθυνο Διοικητικών Λειτουργιών
Αρμοδιότητες...

    • Οικονομική και Λογιστική παρακολούθηση της εταιρείας (accounting, finance, budgeting, reporting, controlling) σε συνεργασία με τη διοίκηση της εταιρείας
    • Συντονισμός υποβολής προτάσεων για Ελληνικά και Διεθνή προγράμματα χρηματοδότησης και διαχείρισης αυτών
    • Κοστολόγηση
    • Διαχείριση ERP προγράμματος της εταιρείας
    • Συντήρηση βιβλίου προμηθευτών και purchasing
Απαραίτητα Προσόντα
    • Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης
    • Επαγγελματική προϋπηρεσία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας
    • Πολύ καλή γνώση του λογιστικού σχεδίου, φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ
    • ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ γνώση αγγλικών
    • Πολύ καλή γνώση Η/Υ και Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
    • Επιθυμητή γνώση προγραμμάτων λογιστικής παρακολούθησης
    • Επικοινωνιακές, οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
    • Ομαδικότητα
Επιθυμητά Προσόντα
    • 5ετής και πλέον εμπειρία σε αντίστοιχο αντικείμενο
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο τηλέφωνο 2651001300 και να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με αναφορά στον κωδικό θέσης στο info@pdneurotechnology.com