Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018

Oλοκληρώθηκε και τυπικά η διαδικασία ένταξης του Διαδημοτικού έργου Ύδρευσης της παράκτιας ζώνης Πρέβεζας και Πάργας στο πρόγραμμα Φιλόδημος

Με την ανάρτηση της σχετικής απόφασης υπογεγραμμένης από τον Υπουργό Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση στη "Διαύγεια" ολοκληρώθηκε η διαδικασία ένταξης του έργου με τίτλο "Υδρευση παραλίων Βαλανιδοράχης, Λούτσας, Βράχου, Λυγιάς, Χειμαδιού, Ριζών και Καστροσυκιάς" στο πρόγραμμα Φιλόδημος 1. Το Διαδημοτικό αυτό έργο αφορά τους...
Δήμους Πρέβεζας και Πάργας και συγκεκριμένα τις τοπικές κοινότητες των παραλίων Βαλανιδοράχης, Λούτσας, Βράχου, Λυγιάς, Χειμαδιού, Ριζών και Καστροσυκιάς περιλαμβάνοντας την κατασκευή υποδομών ύδρευσης από τις Πηγές της Χόχλας. Ο προϋπολογισμός του μεγάλου αυτού έργου ανέρχεται στα 5.696.966,56 ευρώ. Ο Δήμαρχος Πρέβεζας Χρήστος Μπαΐλης τονίζει ότι πρόκειται για ένα πάγιο και χρόνιο αίτημα της περιοχής το οποίο γίνεται πράξη, σημειώνοντας ότι οι Δήμοι Πρέβεζας και Πάργας εργάστηκαν μεθοδικά προς αυτή την κατεύθυνση, επιτυγχάνοντας ένα αποτέλεσμα που θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών συμβάλλοντας ουσιαστικά (μαζί με το εν εξελίξει έργο του βιολογικού καθαρισμού ) στην τουριστική αναβάθμιση της παράκτιας ζώνης.