Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ-Το σχέδιο του αρχιτεκτονικού γραφείου MAKRIDIS ASSOCIATES, δεν αποτελεί μια δεσμευτική πρόταση

Είναι η πρώτη σοβαρή κίνηση προς την κατεύθυνση της ανάπλασης του αστικού παραλιμνίου μετώπου

Η Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων μετά από δημοσιεύματα που αφορούν την ανάπλαση του παραλίμνιου μετώπου των Ιωαννίνων ξεκαθαρίζει τα εξής: Τα σχέδια του αρχιτεκτονικού γραφείου MAKRIDIS ASSOCIATES που παρουσιάζονται στα δημοσιεύματα αφορούν την πρόταση που κατέθεσε το συγκεκριμένο αρχιτεκτονικό γραφείο στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBACT III για το έργο Resilient Europe στο οποίο ο ..
Δήμος Ιωαννιτών και οι υπόλοιποι εταίροι στοχεύουν στην εκπόνηση ενός προγραμματικού σχεδίου για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεων (Resilient Cities). Στόχος του δήμου Ιωαννιτών να οριοθετηθούν οι γενικές αρχές του σχεδιασμού της ανάπλασης του αστικού παραλίμνιου μετώπου με σκοπό την ενθάρρυνση της βιώσιμης κινητικότητας, την εφαρμογή πράσινων λύσεων, τη χρήση φιλικών υλικών και το «άνοιγμα» της λίμνης προς την πόλη και τους πολίτες. Το σχέδιο που παρουσιάζεται στα δημοσιεύματα δεν αποτελεί μια δεσμευτική πρόταση, παρόλα αυτά είναι η πρώτη σοβαρή κίνηση προς την κατεύθυνση της ανάπλασης του αστικού παραλιμνίου μετώπου και έχει παρουσιαστεί ήδη δημόσια σε εκδήλωση στα Γιάννενα το 2017.