Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Η ΜΚΟ "INTERSOS" αναζητά να προσλάβει έναν εργαζόμενο

Για τη θέση του Care Support Worker

Η INTERSOS Hellas αναζητά να προσλάβει στα Ιωάννινα, έναν (1) εργαζόμενο για τη θέση του Care Support Worker. Η προσφερόμενη θέση αφορά εργασία υπό μορφή πλήρους απασχόλησης και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν επίπεδο εκπαίδευσης: ΔΕ, ΤΕ ή ΠΕ, καθώς και ...
γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα (μαζί με συνοδευτική επιστολή) στο e-mail: recruitment.hellas@intersos.org