Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018

H ΜΑΧΧΜΟΤΟRS AEBE επίσημος Διανομέας VOLVO ζητά 4 άτομα για το κατάστημα στα Γιάννενα

Η ΜΑΧΧΜΟΤΟRS AEBE επίσημος Διανομέας VOLVO  για την Ήπειρο και   Δυτική  Μακεδονία στα πλαίσια ανάπτυξης των εργασιών στο κατάστημα των Ιωαννίνων Ενδιαφέρεται να προσλάβει :...


Α) ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ  ΠΕΛΑΤΩΝ   ΘΕΣΕΙΣ 1
Οι βασικές αρμοδιότητες της θέσης είναι:
• Οργάνωση και προγραμματισμός καθημερινής λειτουργίας του συνεργείου.
Απαραίτητα Προσόντα:
• Οργανωτικές ικανότητες
• Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές γνώσεις - γνώστης Τεχνολογίας αυτοκινήτων.
• Γνώση χειρισμού Η/Υ (Microsoft Word, Excel, Outlook, Internet)
• Γνώση Αγγλικών
• Επιθυμητό Πτυχίο (ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ)
Β) ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ                                               ΘΕΣΕΙΣ  2
Απαραίτητα προσόντα:
    • Γνώστης της Τεχνολογίας αυτοκινήτων
    • Μηχανολογία - Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων
    • Προϋπηρεσία  σε αντίστοιχη θέση
Γ) Υπεύθυνος Υποδοχής &  Γραμματείας - Social Media.             ΘΕΣΕΙΣ 1
    • Ευχέρεια στην επικοινωνία  και στην  έκφραση & χειρισμού λόγου.
    • Γνώση του χειρισμού Η/Υ – Microsoft offices- photoshop-Power point, coral ,CMS.
    • Γνώση του χειρισμού των social media.
    • Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσης

Προσφέρονται 
    • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
    • Διαρκής εκπαίδευση
    • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

Αποστείλετε  Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στην διεύθυνση m.siakavara@maxxmotors.gr  Τηλ 2461306111