Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018

Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου-επίσκεψη στη Γαλλία στα πλαίσια του ERASMUS+

Η Ένωση Μετακινουμένων Κτηνοτρόφων Ηπείρου(Ε.Μ.Κ.Η.),στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+, υλοποίησε πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 15 ημερών στην Νότιο Γαλλία με τίτλο «Μετακινούμενη κτηνοτροφία, ένα πανάρχαιο σύστημα εκτροφής ζώων στον 21ο αιώνα». Φορέας υποδοχής ήταν το ATELIER-Lainesd'Europe, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με δραστηριότητα στο χώρο της Γαλλικής
και Ευρωπαϊκής κτηνοτροφίας για περισσότερα από 25 χρόνια, που δίνει έμφαση στην αξιοποίηση του μαλλιού των αγροτικών ζώων. Η κυρία Marie-ThérèseChaupin, υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος από την πλευρά του ATELIER-Lainesd'Europe, μαζί με τη συνεργάτιδά της, κα Ισμήνη Κωνσταντινίδου- Herberichs, με το ενδιαφέρον και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν, φρόντισαν για την εύρυθμη λειτουργία και την επιτυχία του. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 17/09/2018 έως 28/09/2018 σε δυο μεγάλα Εθνικά Πάρκα της Νοτίου Γαλλίας, του Mercantour και του Cévennes. Σκοπός ήταν να γνωρίσει η ομάδα-στόχος (13 νεαροί κτηνοτρόφοι μέλη της ΕΜΚΗ και 2 γεωπόνοι του Κέντρου Ζωικών Γενετικών Πόρων Ιωαννίνων) τους σύγχρονους τρόπους ποιμενικήςεκτροφής των αγροτικών ζώων σε μια μεσογειακή περιοχή με παρόμοιες εδαφοκλιματικές συνθήκες με την Ελλάδα. Η εκπαίδευση περιλάμβανε Πολυμεσικές παρουσιάσεις από ειδικούς επιστήμονες σε περιβάλλον αίθουσας διδασκαλίας αλλά κυρίως εκπαιδευτικές επισκέψεις σε φάρμες και βοσκότοπους. Έτσι οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την λειτουργία και τις δραστηριότητες των φορέων διαχείρισης των Εθνικών Πάρκων και τον τρόπο άσκησης της μετακινούμενης κτηνοτροφίας εντός τους, προς όφελος όχι μόνο των κτηνοτρόφων αλλά και των ίδιων των Πάρκων, καθώς η ύπαρξη τους είναι αλληλένδετη. Ταυτόχρονα βιώσαν στην πράξη τις εφαρμοζόμενες από τους Γάλλους συναδέλφους τους τεχνικές εκτροφής, αναπαραγωγής, διατροφής και διαχείρισης των ποιμνίων τους, αξιοποιώντας τις τοπικές φυλές αγροτικών ζώων, και ενημερώθηκαν για τα δημόσια προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των κτηνοτρόφων αλλά και των βοσκών (!). Η γνωριμία με εναλλακτικούς τρόπους διαδικασιών πιστοποίησης και εμπορίας των παραγόμενων κτηνοτροφικών προϊόντων (γάλα, τυρί, κρέας, αυγά) είτε αξιοποιώντας τον, αναπτυγμένο στη Γαλλία, αγροτουρισμό είτε μέσω συνεταιριστικών κτηνοτροφικών οργανώσεων ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Εξίσου εντυπωσιακή αποδείχθηκε και η παρακολούθηση της επιτυχημένης προσπάθειας που γίνεται τα τελευταία χρόνια από τους Γάλλους κτηνοτρόφους για αξιοποίηση του μαλλιού και του δέρματος των ζώων τους, που σήμερα στη χώρα μας έχουν μηδενική αξία, ως πρόσθετη πηγή εισοδήματος.Η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευομένων με πληθώρα εύστοχων ερωτήσεων και ανταλλαγή πληροφοριών με τους Γάλλους συναδέλφους τους, σχετικά με τα προβλήματα και τη βελτίωση των συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος του ποιμενικού κτηνοτρόφου, τη διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης νέων κοινοτικών προγραμμάτων και δημιουργίας δικτύου συνεργασίας των μετακινούμενων κτηνοτρόφων των Ευρωπαϊκών Μεσογειακών Χωρών κατέδειξε τη μεγάλη επιτυχία και την εντύπωση που προκάλεσε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα,ώστε να γίνει άξιο αναφοράς από τους διοργανωτές! Στον τελικό θετικό απολογισμό του προγράμματος πρέπει να προστεθεί και η ευκαιρία που είχαν οι συμμετέχοντες να επισκεφθούν δυο από τις μεγαλύτερες πόλεις της Γαλλίας, το Μονπελιέ και τη Νίκαια.