Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Ημερίδα με θέμα «Η Ψυχιατρική Περίθαλψη στην περιοχή μας

Η Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας, διοργανώνει Ημερίδα με θέμα «Η Ψυχιατρική Περίθαλψη στην περιοχή μας: Αποτίμηση, Δυνατότητες και Προοπτικές». Η Ημερίδα θα λάβει χώρα την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018, 17.00-22.00, στον πολυχώρο Δημήτρης Χατζής (παλαιά Σφαγεία). Έχουν παρέλθει πλέον τρείς δεκαετίες από την ίδρυση της πρώτης
δημόσιας δομής παροχής ψυχιατρικής περίθαλψης στην περιοχή μας, της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής. Στα χρόνια που μεσολάβησαν έχει ακόμη προστεθεί ένας ικανός αριθμός ενδιάμεσων δομών και δομών αποκατάστασης και επανένταξης στο πλαίσιο των προγραμμάτων της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στη χώρα μας. Έτσι, εκτιμήσαμε ότι είναι ο κατάλληλος χρόνος για μια πρώτη αποτίμηση της λειτουργίας όλων αυτών των υπηρεσιών, την προβολή της λειτουργίας τους αλλά και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και την ανάδειξη των προοπτικών που δυνητικά έχουν. Η ημερίδα απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας και στους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και στο ευρύτερο κοινό και σκοπό έχει αφενός μεν το άνοιγμα διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των δομών της περιοχής μας, αφετέρου δε την γνωστοποίηση στο κοινό των υφισταμένων στην περιοχή μας δομών παροχής ψυχιατρικής περίθαλψης και του τρόπου με τον οποίο αυτές λειτουργούν. Απώτερος στόχος είναι να αποτελέσει η ημερίδα αυτή την αρχή για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην περιοχή μας στο πνεύμα της κοινοτικής ψυχιατρικής. Στην ημερίδα θα συμμετέχουν και φοιτητές από το Πανεπιστήμιό μας, ενώ θα διανεμηθεί το ενημερωτικό φυλλάδιο «Πρώτες Βοήθειες στην Ψυχική Διαταραχή» και ένας ενημερωμένος οδηγός με όλες τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας που υπάρχουν στην περιοχή.