Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018

ΑΡΧΑΙΑ ΔΩΔΩΝΗ, επέκταση του χώρου στάθμευσης

Με απόφασή της η Οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας ενέκρινε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Επέκταση χώρου στάθμευσης οχημάτων και περίφραξης του αρχαιολογικού χώρου της Δωδώνης», προϋπολογισμού 200.000,00 €. Ανάδοχος αναδείχθηκε ο Σπυρίδων Νικ. Μπίμπος.