Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018

ΖΙΤΣΑ-Έργα σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου με αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Έργα που αφορούν σε υποδομές, αναπλάσεις και αθλητικές εγκαταστάσεις δρομολογούνται στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ζίτσας με αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Στη συνεδρίασή της το μεσημέρι της Τρίτης (09/10/2018) υπό την προεδρία του Δημάρχου Μιχάλη Πλιάκου έλαβε
αποφάσεις για τα ακόλουθα: • κατακύρωσε το διαγωνισμό για το έργο «Αποπεράτωση γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Πρωτόπαππας», προϋπολογισμού 306.000 ευρώ. Ανάδοχος Γεώργιος Ντάφλης. • ανέδειξε ανάδοχο για τα έργα «Κατασκευή πεζοδρομίου στην κεντρική πλατεία Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς» και «κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δρόμου στη Τ.Κ. Καλοχωρίου», προϋπολογισμού 29.000 Ευρώ. Ανάδοχος «Α.Κρικώνη – Α. Παπαχρήστος Ο.Ε.». και • καθόρισε τους όρους δημοπρασίας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Εξωτερικό Δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Λιθίνου», προϋπολογισμού 342.741,94 Ευρώ.